Hírek
Albumok
Könyvek
Videók
Írások
Képek
Zenekarok
Koncertek
Vásárlás
Gitároktatás
Stúdió
Elérhetőségek
Facebook
Linkek2020-07-09
Bibliaelemzés 2.
(2015-12-22)


Folytatom az új kedvenc sorozatom, a Bibliaelemzést :). Karácsonykor rengeteg a vallási témájú műsor és úton útfélen olvasnak fel a Bibliából, így ez remek alkalom egy új epizódhoz :). (az első részhez klikkelj ide!)
A mai részben elsősorban azt mutatom be néhány példán keresztül, hogy a vallás mennyire semmibe veszi a nőket: csak tárgynak kezeli őket, akik a férfiak tulajdonai.

Elsőnek nézzük Mózes IV. könyvének (Numbers) 31. részét:
1. És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
2. Állj bosszút Izráel fiaiért a Midiánitákon, azután a te népeidhez takaríttatol.

Vagyis remek dolog bosszút állni. Ez nem túl meglepő mondat, csak azért emeltem ki, hogy ne gyanúsítsanak meg azzal, hogy kiragadok egy szöveget a kontextusból, vagyis egyértelmű legyen, kit lehet megölni :).
Majd arról beszél, hogy minden férfit megölnek, minden nőt és kisbabát, és minden mást is elrabolnak, majd felégetnek mindent. De ez nem gonosz, barbár dolog, mert Isten akarata...
Majd jön a fordulat: Mózes megharagudik rájuk! Gondoltam, hogy biztos a kegyetlenség miatt, de aztán ezt mondja nekik:
16. Ímé ők voltak, a kik Izráel fiait Bálám tanácsából hűtlenségre bírták az Úr ellen a Peór dolgában; és lőn csapás az Úr gyülekezetén.
Vagyis jól megmondja, hogy megérdemelték és milyen jó is embereket gyilkolni az Isten nevében.
Aztán jön a lényeg:
17. Most azért öljetek meg a kisdedek közül minden fineműt; és minden asszonyt is, a ki férfit ismert azzal való hálás végett, megöljetek.
18. Minden leánygyermeket pedig, a kik nem háltak férfiúval, tartsatok életben magatoknak.

Vagyis öljenek meg minden fiú kisbabát, és minden nőt, aki már nem szűz. Majd a szűz lánygyerekeket tartsák meg maguknak...
Elég önkényes döntés, és még erre is rámondják, hogy Isten akarata, vagyis rendben van és tök jó dolog.
Később arról beszél, hogy mindent és mindenkit meg kell tisztítani.
Majd egyértelművé válik, hogy aki nem hívő és nem tartozik közéjük, az nem ér többet az állatnál:
26. Vedd számba az elfoglalt prédát, mind emberben, mind baromban, te és Eleázár, a pap, és a gyülekezet atyáinak fejei.
A poén, hogy azt írják, az ő katonáik közül egy se veszett el, ami vagy kamu, vagy gyenge, fegyvertelen népeket rohantak le önkényesen.

A következő rész Mózes ötödik könyvének (Deuteronomy) 21. része:
Először arról beszél, hogy mi van akkor, ha találnak egy hullát valaki földjén. Persze nem bírósági tárgyalás, vagy nyomozás, hanem egy ostoba rituálé :).
Majd jön a lényeg:
10. Mikor hadba mégy ellenségeid ellen, és kezedbe adja őket az Úr, a te Istened, és azok közül foglyokat ejtesz;
11. És meglátsz a foglyok között egy szép ábrázatú asszonyt, és megszereted azt, úgy hogy elvennéd feleségül:
12. Vidd be őt a te házadba, hogy nyirja meg a fejét, és messe le körmeit.
13. És az ő fogoly ruháját vesse le magáról, és maradjon a te házadban, hogy sirassa az ő atyját és anyját egész hónapig; és csak azután menj be hozzá, és légy az ő férje, és legyen ő a te feleséged.
14. Hogyha pedig nem tetszik néked, bocsásd el őt az ő kivánsága szerint; de pénzért semmiképen el ne add őt; ne hatalmaskodjál rajta, miután megrontottad őt.

Nem tudom erre mit mondhatnék. Ez magáért beszél.
De még vannak itt vicces dolgok:
15. Ha valakinek két felesége van, az egyik szeretett, a másik gyűlölt, és szülnek néki fiakat, mind a szeretett, mind a gyűlölt, és a gyűlöltnek fia lesz az elsőszülött: 
Mi az, hogy két felesége van? Mi az, hogy az egyik gyűlölt? Ez színtiszta és végtelenül undorító hímsovinizmus. A Biblia a nőket sem veszi emberszámba.
Azt a gyereket, aki meg nem fogad szót a szüleinek, nyugodtan el lehet vinni a vénekhez, aztán jól megkövezik...
18. Ha valakinek pártütő és makacs fia van, a ki az ő atyja szavára és anyja szavára nem hallgat, és ha megfenyítik, sem engedelmeskedik nékik: 
19. Az ilyet fogja meg az ő atyja és anyja, és vigyék azt az ő városának véneihez és az ő helységének kapujába, 
20. És ezt mondják a város véneinek: Ez a mi fiunk pártütő és makacs, nem hallgat a mi szónkra, tobzódó és részeges: 
21. Akkor az ő városának minden embere kövekkel kövezze meg azt, hogy meghaljon. Így tisztítsd ki közüled a gonoszt, és az egész Izráel hallja meg, és féljen! 

Persze az, hogy mi a rossz vagy a gonosz, nincs megfogalmazva, így akárki megöletheti a gyerekét mindenféle mondvacsinált indokkal, ha úgy tartja kedve.

Majd jön a 22. rész:
Az eleje még jó is: ha valamit találsz, ami másé, akkor keresd meg a tulajt, vagy ha ő talál rád, akkor add vissza neki. Amúgy a tied lehet. Persze az „atyádfia” kifejezés megint arra utal, hogy csak a közülük valókkal kell ilyen rendesen bánni, de ezen már meg se lepődök.
Majd jönnek a szabályok:
5. Asszony ne viseljen férfiruházatot, se férfi ne öltözzék asszonyruhába; mert mind útálatos az Úr előtt, a te Istened előtt, a ki ezt míveli. 
Persze azt nem írja le, mi a büntetés, de gondoljunk csak bele: ha tejhatalmat adnánk a vallásosaknak, akkor nyugodtan megkövezhetnének minden nőt, aki nadrágot visel...
11. Ne öltözzél vegyes szövésű azaz gyapjúból és lenből szőtt ruhába. 
Fontos szabály...
Majd jön a házasság téma:
13. Ha valaki feleséget vesz, és bemegy hozzá, és meggyűlöli azt, 
14. És szégyenletes dolgokkal vádolja, és rossz hírbe keveri azt, mert ezt mondja: E feleséget vettem magamnak, és hozzá mentem, de nem találtam ő benne szűzességet: 
15. Akkor vegye azt a leánynak atyja és anyja, és vigyék a leány szűzességének jeleit a város vénei elé a kapuba; 
16. És mondja a leánynak atyja a véneknek: Leányomat feleségül adtam e férfiúnak, de gyűlöli őt; 
17. És íme szégyenletes dolgokkal vádolja, mondván: Nem találtam a te leányodban szűzességet; pedig ímhol vannak az én leányom szűzességének jelei! És terítsék ki a ruhát a város vénei elé. 
18. Akkor a város vénei fogják meg azt a férfit, és ostorozzák meg őt; 
19. És bírságolják meg száz ezüst siklusra, és adják ezt a leány atyjának; mert rossz hírbe kevert egy izráelita szűzet; és legyen annak felesége, és el nem bocsáthatja azt teljes életében. 
20. Ha pedig igaz lesz a vádolás, és nem találtatik szűzesség a leányban: 
21. Akkor vigyék ki a leányt az ő atyjának háza elé, és az ő városának emberei kövezzék meg kővel, hogy meghaljon; mert gyalázatosságot cselekedett Izráelben, paráználkodván az az ő atyjának házánál. Így tisztítsd ki közüled a gonoszt. 

Megint a nőket tárgyként kezeli. Ha a férje azt hiszi, hogy nem szűz, és kiderül, hogy mégis az, akkor az apjának kell feleségül vennie a saját lányát?
Ha pedig kiderül, hogy valóban nem szűz: megkövezik.
Nem is tudom melyik a betegesebb...

Egy későbbi mondat is vicces:
30. Ne vegye el senki az ő atyjának feleségét, és az ő atyjának takaróját fel ne takarja! 
Persze csak azért vicces, mert korábban arról volt szó, hogy az rendben van, ha valaki elveszi a saját lányát feleségül, de a mostohaanyját már tilos.

Majd arról beszél, hogy meg kell ölni a házasságtörést elkövetőket.
Bár időnként feltűnik egy jogos gondolat:
25. De hogyha mezőn találja a férfi a jegyben járó leányt, és erőszakoskodik rajta a férfi és vele hál: csak maga a férfi haljon meg, a ki azzal hált; 
Vagyis, aki megerőszakol egy nőt, azt ki kell végezni. Bár őt se azért, mert bántotta a lányt, hanem mert erőszakkal vette el egy másik férfi tulajdonát...
Majd jön a legprimitívebb barbárság:
28. Ha valaki el nem jegyzett szűz leánynyal találkozik, és megragadja azt, és vele hál, és rajta kapják őket: 
29. Akkor a férfi, a ki vele hált, adjon a leány atyjának ötven ezüst siklust, a leány pedig legyen feleségévé. Mivelhogy meggyalázta azt, nem bocsáthatja el azt teljes életében. 

Vagyis, ha megerőszakolják valaki lányát, aki még nem más férfi tulajdona, akkor fizetnie kell az apának, majd a lányt rákényszerítik, hogy férjhez menjen ahhoz a féreghez.
Erre már nem tudok mit mondani...

Ennyi volt a móka mára. Majd jövőre is tovább folytatódnak az elemzések.

Hozzászólások

Azonosítsd magad a Facebook segítségével és máris hozzászólhatsz!
Az azonosításhoz klikkelj a képre:

Ha nem történik semmi, ellenőrizd, hogy be vagy-e jelentkezve Facebook-ra.